Vaša korpa je trenutno prazna.

Probaj

U dobroj sam formi - da ili ne?

Želite da razvijete ruke i grudni koš? Niste u formi? Probajte stare dobre sklekove! Nemojte se osećati loše samo zato što još niste 100% fit...

Testirajte se da li ste u dobroj formi?

Želite da razvijete ruke i grudni koš? Niste u formi? Probajte stare dobre sklekove! Nemojte se osećati loše ako niste u dobroj formi...

Počnite sa manjim brojem sklekova u serijama, a kada vidite da ste u boljoj kondiciji povećavajte broj serija ili broj sklekova u svakoj seriji. Razbijte monotoniju tradicionalnog vežbanja i konačno okrenite ruke u pravilan položaj uz Perfect Pushup – rekvizit za sklekove, koji je daleko efikasniji!

Ako želite da testirate koliko ste fit - probajte da izbrojite koliko sklekova možete da uradite. Imajte na umu da muškarci treba da probaju klasične ili „vojne“ sklekove, a žene sklekove na kolenima. Izbrojte koliko sklekova možete da uradite u jednoj seriji i tako proverite u kakvoj ste formi.

Test - otkrijte u kakvoj ste formi radeći sklekove (za muškarce):

Godine 17 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 65 Top Forma >56 >47 >41 >34 >31 >30 Dobra forma 47-56 39-47 34-41 28-34 25-31 24-30 Iznad proseka 35-46 30-39 25-33 21-28 18-24 17-23 Prosečno 19-34 17-29 13-24 11-20 9-17 6-16 Ispod proseka 11-18 10-16 8-12 6-10 5-8 3-5 Loša forma 2-5 2-6 1-4 1-3 1-2 1 Vrlo loša forma 0-1 0-1 0 0 0 0

Test – otkrijte u kakvoj ste formi radeći sklekove (za žene):

Godine 17 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 65 Top Forma >35 >36 >37 >31 >25 >23 Dobra forma 27-35 30-36 30-37 25-31 21-25 19-23 Iznad proseka 21-27 23-29 22-30 18-24 15-20 13-18 Prosečno 11-20 12-22 10-21 8-17 7-14 5-12 Ispod proseka 11-18 10-16 8-12 6-10 5-8 3-5 Loša forma 4-10 4-9 2-7 1-5 1-4 1-2 Vrlo loša forma <4 <4 <2 0 0 0

Tabele preuzete sa sajta:

www.topendsports.com